เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลง

เราให้บริการ

1. ย่อลิงค์ (Shorten URL)
2. สร้างคิวอาร์โค๊ด

เงื่อนไขการให้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการ ย่อลิงค์ หรือ สร้างคิวอาร์โค๊ด ทางเราถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ "เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลง" นี้แล้ว
ทางเราไม่อนุญาตให้ ย่อลิงค์ หรือ สร้างคิวอาร์โค๊ด ที่ิมีปลายทางของ url ที่ผิดต่อกฎหมายประเทศไทย เช่น อาวุธ, ยาเสพติด, หมิ่นหรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ผู้ใดฝากฝืน จะถูกระงับ ลิงค์ หรือ คิวอาร์โค๊ด ที่ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ ข่มขู่ หรือเรียกร้องใดๆ กับ 1o0.in