เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้บริการย่อลิงค์ (Shorten URL) ฟรี, สร้าง คิวอาร์โค้ด (QR Code) ฟรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจผู้มาใช้บริการ เราเล็งเห็นว่า บริการนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านจึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้บริการฟรี

คำอธิบายเกี่ยวกับ URL

โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล หรือตัวชี้แหล่งในอินเตอร์เน็ต (อังกฤษ: universal resource locator หรือ uniform resource locator)เรียกโดยย่อว่า "ยูอาร์แอล" (อังกฤษ: URL) หมายถึงตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ต โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและที่อยู่ของเว็บไซต์หนึ่ง ๆ
ลองจินตนาการถึงบ้านเรา URL ก็คือถนนที่นำทางไปสู่บ้านเรานั่นเอง สมมติว่าเราฝากรูปไว้ที่ Photobucket ตัวหนังสือ http://..... ที่นำไปสู่รูปเราก็คือ URL นั่นเอง
หมายเลขอินเตอร์เน็ต หรือ IP Address จะเป็นรหัสประจำตัวของคอมพิวเตอร์ ที่ต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต โดยหมายเลขนี้จะมีรหัสไม่ซ้ำกัน ประกอบไปด้วย ตัวเลขจำนวน 4 ชุด ด้วยกัน ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุด (.) ยกตัวอย่างเช่น 203.155.241.37 ครับ จะเป็นหมายเลข IP Address ของเครื่อง thaiware.com
ชื่ออินเตอร์เน็ต ( DNS : Domain Name Server ) จะเป็นชื่อที่อ้างถึง คอมพิวเตอร์ ที่ต่อเข้ากับ อินเตอร์เน็ต เนื่องจาก IP Address เป็นตัวเลข 4 ชุด ซึ่งเป็นที่ยากในการจำเป็นอย่างมาก และ ไม่ได้สะดวกต่อผู้ใช้ ซึ่ง DNS นี้จะทำให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น